Månadsarkiv: juli 2007

Jag nöjer mig med kristdemokrat

Anna – Stina är i sin blogg upprörd för att jag och andra uttryckt frågetecken kring varför man är konservativ och Kristdemokrat. Hon menar att man kan vara både och. Jag köper det, men min fråga är varför? Jag nöjer mig med epitetet kristdemokrat.

Värdekonservatismen har tidigare förknippats framförallt med det konservativa arvet i form av Moderaterna. Idag tycks den dock vara mer eller mindre hemlös då Reinfeldts parti blivit allt mer liberalt konservativa, inte bara vad gäller den ekonomiska politiken. Tradionellt sett har värdekonservatismen fått sitt uttryck i statsmakten som upprätthållit etiska normer, sociala värden och kulturarvet. Dessa uppgifter vill Kristdemokraterna snarare lägga på civilsamhället, de små och naturliga gemenskaperna som familjen och frivilligorganisationer. Det med det stöd som staten subsidiärt kan ge. Konservatismen försvarar sin syn på värdekonservatismen i nuvarande ordning, kristdemokratin kan vara en mer reformerande kraft då den har en mer dynamiska samhälls – och människosyn.

Moderaterna motiverar i sitt program kristendomens värden historiskt, detta medan kristdemokratin i Sverige motiverar dessa värderingar med den sociala omsorgen i samhälllets gemenskaper och en mer sammanhållen människosyn.

Avslutningsvis ska jag säga att Anna-Strina i sin blogg har rätt, visst finns det likheter mellan konservatismen och kristdemokratin, och de står inte nödvändigtvis emot varandra. Men det är skillnaderna som är relevanta att diskutera, det är ju på grund av skillnaderna jag valt det senare.

Kristdemokratin är enligt mig, i sig självt nog.  

Annonser

3 kommentarer

Under Uncategorized

Ingen har monopol – men alla har rätt

Tanken var aldrig att döma någon, bara att framföra min syn på saken.

Synen på vad som är kristdemokrati och vad som inte är det, och precis som Max säger har inte jag eller någon annan monopol på Kristdemokrati. Dock har jag precis som alla andra rätt att tolka den. Och den rätten använder jag.

Anledningen till att jag efter riksmötet kände behov av att diskutera vad som ryms inom ideologin var en del i min åsikt provocerande motioner.

Kristdemokratin har högt i tak och det bör inom förbundet finnas en bredd i åsikter och inriktningar. Dock är det intressant att en motion som gick igenom med en liten omskrivning av att-satsen på vårt riksmöte, inte får mer än en handfull röster på Kristdemokraternas riksting. Maria Larsson uttryckte stor skepsis över motionen och jag menar att det säger en del om skillnaden mellan KDU och Kristdemokraterna. Jag har svårt att motivera samma motion och en del andra i den kristdemokratiska ideologin, och har inte blivit övertygad av motionären eller andra heller.

Flera som uttalat sig i debatten efter riksmötet menar att de motvilligt kastat sig in i debatten för att den nått låga nivåer. Jag tycker det är en märklig syn på saken, jag hoppas att så många som möjligt kommer vara med och diskutera. Genom diskussion har vi möjlighet att komma någonstans och bättre förstå varandra istället för att medvetet missförstå varandra.

3 kommentarer

Under Uncategorized

moralist i almedalen

 -Det är så typiskt, himla Moralist!

Jytte Guteland var upprörd för att jag anförde alkoholen som ett relevant ämne att diskutera när unga tjejers situation och hälsa skulle tas upp till debatt i Almedalen. Jag tror det var tänkt som en förolämpning, moralist, men jag tog det inte så. Jag deltog vid  intressanta och viktiga seminarier ordnade av Sveriges kvinnojourer. Första dagen kretsade kring killar och jämställdhet, den andra dagen mer om unga tjejers situation. BRIS, Tjejzonen, RFSU m fl fanns med och talade, efter att de talat fick ungdomsförbundens representanter och Fi tid till en paneldebatt. Ida Gabrielsson kunde för övrigt inte tala om annat än LO kvinnorna, men så hade hon missat seminarierna också och förstod nog inte vilket ämne vi andra försökte hålla oss till… BRIS släpper en rapport varje år där de redogör för de samtal de har med barn och tonåringar som kontaktar dem, den främsta orsaken till att barn ringer är problem hemma inom familjen. Erfarenheter av missbruk, misshandel och övergrepp gör att barnen har svårt att lita på vuxensamhället och de upplever ett enormt svek, ingen orkar se eller bry sig. För att komma till rätta med situationen och för att visa att vi tar ungas ohälsa på allvar måste vi våga lyfta de idag så kontroversiella frågorna; alkohol – och familjepolitik.  Om dessa frågor gör mig till moralist, då får jag erkänna mig skyldig, Jytte!

3 kommentarer

Under Uncategorized