Monthly Archives: mars 2008

Ovärderligt

KDU lanserar sin nya kampanj, ”Ovärderligt” under veckan. Jag fick möjlighet att vara med när Jönköpings distrikt, med ordförande Sofia i spetsen, kampanjade på Erik Dahlbergsgymnasiet idag. Jönköping visade sig från sin bästa sida med skinande sol och tåg som kom i tid.

”Ovärderligt” sätter fokus på de immateriella värden som inte går att prissätta, det vill säga familj,vänner, någon som bryr sig om utan krav på utseende eller prestation och så vidare. Med andra ord, märkesjeans kostar 1300 kronor, vagabond skor kostar 900 kronor, bästa kompisen som tycker om dig oavsett vad du har på dig; Hon är ovärderlig!

Familjepolitik, ungas hälsa, skola och statens roll kontra civilsamhället blir naturliga debattområden med eleverna. Det blev en del diskussioner i skolans korridorrer med såväl lärare som elever, de flesta mycket positiva.

Det här är en viktig kampanj som förhoppningsvis kan väcka debatten kring normer och värderingar till liv på skolgårdar och i klassrum.

Så till sist vill jag bara tacka Jönköping för inbjudan, ni är ovärderliga!

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

äntligen tas skolan på allvar

Till skillnad från föregående regering erbjuder denna en rad förslag för hur skola och utbildning ska kunna utvecklas.

Att de välutbildade förskolelärarna ska få börja använda sina kunskaper för att i tidigare åldrar börja tala om bokstäver och räkning, är efterlängtat. Sverige och Norge är två av de mycket få länder där eleverna inte börjar skolan förrän de är sju år gamla. Och inte ens när de i sexårsåldern börjar i ”nollan” som det kallas på vissa ställen, sexårsverksamhet på andra, blir det mycket lärande och skolbänkarna används inte särskilt mycket. Min systerson såg fram emot att börja skolan, men besvikelsen var stor över att skolan inte var mer skola. Det var mycket lek precis som i förskolan.

Dags att sluta göra barnen besvikna och låta dem börja lära sig när de är redo, flexibel skolstart från sex år känns naturligt.

 

En annan bra förändring är betygssystemet. Det som är idag är ju helt galet. Som lärare är det svårt att använda sig av, och för eleverna svårt att tolka.  Godkänt är ett jättebrett omdöme, den som precis nått målet godkänt och den som är på vippen till VG har en himmelsvid skillnad mellan sig, men det kommer inte till uttryck i slutbetyget. Att istället ha bokstäver tycker jag låter hur bra som helst.

 

Det är bra att skolan som ignorerats av det socialdemokratiska Sverige allt för länge äntligen får lite utrymme.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

ge de papperslösa vård

Blev mäkta förvånad när jag på vägen upp till Norrland hörde CUF:s förre ordförande uttala sig kring de papperslösa. Att de skulle beredas vård likt svenskarna var för honom inget alternativ.

Asylsökande har idag rätt till vård som ”inte kan anstå”, vad nu det betyder? De papperslösa har bara rätt till omedelbar vård, det vill säga de måste sväva mellan liv och död innan vården erbjuds dem.

 

Jag reagerar mot detta av en rad anledningar. För det första, när man har ett system som säger att vissa människor har rätt till vård och andra inte, ställer du sjukvården inför en rad dilemman. Sjuksköterskan som deltog i samma program som Federley påpekade också detta. – Jag är utbildad i att ge vård, oavsett vem som står framför mig. Jag har ingen utbildning i att avvisa folk för att de inte har med sig rätt handlingar.

Man kan också se det ur en ekonomisk synvinkel. En papperslös som söker vård för att hon har cancer eller HIV har alltså inte rätt till bromsmediciner eller liknande. När Cancern växt sig stark eller personen fått fullt utvecklad Aids, då har hon rätt till vård. Betydligt dyrare vård än om man istället hade valt att agera tidigare.

 

Till sist och kanske viktigast handlar det om medmänsklighet. FN har riktat kritik mot Sverige för att vi inte erbjuder annat än akut vård till de papperslösa och dessutom låter dem betala för det.

Göran Hägglund menar att Sverige har råd att ge de papperslösa vård, nu gäller det att övertyga övriga regeringen.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

För att jag älskar KDU

Den kristna människosynen framförallt i vår strävan att förändra och förbättra. 

Idag har jag fått frågan en massa gånger om jag kommer att ställa upp i ordförandevalet i Maj.

Valberedningen har lagt fram sitt förslag och Charlie Weimers berättar på sin blogg varför han ställer upp och vilka frågor han kommer att driva. Jag har sedan tidigare i en debattartikel som du bland annat kan läsa här sökt göra tydligt varför jag ställer upp. Dessa anledningar kvarstår.

Jag anser fortfarande att KDU måste vara tydligare med att sätta det okränkbara människovärdet i centrum. För mig är det fortfarande självklart att vi kritiserar Moderaterna lika hårt för att de verkar för samkönade äktenskap, som att de vill låta familjer vänta upp till fyra år med att återförenas i och med deras förslag till utredning om anhöriginvandringen. Jag vänder mig fortfarande emot en del av de beslut som togs på förra riksmötet och har inte gjort en hemlighet av att jag kommer arbeta mot en förändring.

Av samma anledningar som de jag framhåller, finns det flera distrikt och många medlemmar som vill se ett varmare KDU. Skulle de välja att föreslå mig under åternomineringsprocessen kommer jag att ställa upp och göra allt jag kan för att förvalta deras förtroende.  

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Stockholm

Stockholm har mer av londonväder än london har. I tre veckor har jag inte haft annat än sol och 13 grader, men här i Stockholm är det grått regnigt och ruggigt. I övrigt är det mycket trevligt att vara i Stocholm. Har hunnit träffa massa folk och springa på lite möten, b la hos KIC.  Jag är inne i en överlämningsfas av Ukrainaprojektet som KDU drivit i många år. Känns lite sorgligt, jag har svårt att släppa det efter att ha lärt mig både det ena och andra under de fem år år jag varit ansvarig. Har också hunnit besöka det fantastiskt vackra landet nio gånger och försöker följa den politiska utvecklingen. Rysslands nya styre lär påverka landet, återstår att se i hur stor utsträckning.

På min senaste VFU frågade jag mina elever om de betalade skatt, några få som sommarjobbat räckte upp handen. Jag frågade sedan om de brukade köpa godis eller mat, om de köpte bensin till mopeden och så vidare. Det gjorde de alla. Momsen hade de aldrig tänkt på som en skatt. Detta är inte något som gäller bara högstadieelever. Stefan Attefall skriver om omedvetenheten om skattetrycket i ett pressmeddelande idag. Han menar att det på lönebesedet bör stå vilka skatter som faktiskt betalas av löntagaren, arbetsgvaravgiften bör därmed också finnas utskriven. Läs mer här.  En bra idé tycker jag och KDU har under en längre tid drivit frågan så det ska bli spännande att se eventuellt resultat.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

ber om ursäkt…

jag har varit dlig på att skriva den sista veckan. Beror på kort om tid, men nu har jag landat och är tillbaks framför datorn.

Jag kom tillbaks från London klockan fyra i måndags, klockan sex var det debatt på stadsbiblioteket. Riksdasgörnan brukar ju inte alltid vara jättefull, men det var runt trettiofem personer i publiken denna gång som hörde oss diskutera jämställdhet.

Vi kom också in på ämnet livskunskap då en fråga kring detta kom från publiken, jag tycker det är ett jätteviktigt ämne som jag hoppas att fler och fler sokolor skall lägga in på schemat. Här kan etik och moral diskuteras, vilket klimat man vill ha på skolan och hur man skall bete sig i samhället. Jag tror det var den mest spännande vändningen i samtalet annars hackade vänstern på vårdnadsbidraget som vanligt, som att det var orsaken till allt ont.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

me vs billy

Har ar kvinnan jag forvaxlas med av mina elever – sa vad sager ni?

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized